Informacja o LII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 6 października 2022 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim.
 9. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 10.  Informacja o bieżącej sytuacji epidemicznej w powiecie kętrzyńskim.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
  i mieszkaniach chronionych Powiatu Kętrzyńskiego;
  b) zmiany Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 r.
  w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  c) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
  d) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023 roku;
  e) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2023 roku;
  f) nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”;
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;
  h) zmian w budżecie powiatu na rok 2022;
  i) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap I”;
  j) rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

12. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w dniu 18 sierpnia 2022 r.

13. Zamknięcie LII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do sesji LII Rady Powiatu w Kętrzynie