Informacja o LIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 15 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uroczyste wręczenie dyplomu nadania Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.
 3. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 4. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 6.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
 10. Przedstawienie sprawozdania Starosty Kętrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie;
b) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;
c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;
e) zmian w budżecie powiatu na rok 2022.

 1. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu w dniu 17 listopada 2022 r.
 2. Zamknięcie LIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie