Informacja o LXII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 24 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXII sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Analiza i ocena rynku pracy i poziomu bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim.
 8. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2023 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr LVIII/487/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca  2023 r.  w sprawie określenia zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się  środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku;
  b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi  w budynku będącym w  trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  c) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku głównym szkoły  będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  d) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu sali dydaktycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  e) oceny ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
  f) oceny ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
  g) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie;
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  i) zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  j) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
  k) udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie.

10.  Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 czerwca 2023 r.

12. Zamknięcie LXII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LXII Sesji Rady Powiatu w Kętrzynie do pobrania

Link do LXII Sesji Rady Powiatu w Kętrzynie