Informacja o LXIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 28 września 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie LXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o bieżącej sytuacji epidemicznej w powiecie kętrzyńskim.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023;
  b) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu sali sportowej znajdującej się w budynku  będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  c) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów najmu pływalni znajdującej się w budynku  będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  d) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod jeden automat vendingowy pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie;
  e) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej pozostającej
  w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie (UTW);
  f) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu pomieszczeń pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie (STOPKA- Policealne Studium Farmaceutyczne,  LO dla Dorosłych);
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  h) zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  i) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie oraz nadania mu statutu;
  j) rozpatrzenia skargi na działania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
 9. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2023 r.
 11. Zamknięcie LXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał do pobrania

Link do LXIII Sesji Rady Powiatu w Kętrzynie