Informacja o LXIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXIX sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w 2023 r.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie w 2023 r.
 9. Informacja o bieżącej sytuacji epidemicznej w powiecie kętrzyńskim.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości opłaty za dzień pobytu całodobowego za świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie;
  b) szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  c) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026;
  d) zmiany uchwały Nr LXV/541/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 października 2023 roku
  w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 roku;
  e) wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2025 rok;
  f) o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
  h) zmian w budżecie powiatu na rok 2024;
  i ) przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.

11. Podjęcie stanowiska w sprawie wsparcia inicjatywy nadania Placówce Straży Granicznej w Barcianach imienia Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”.
12. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2024 r.
14. Zamknięcie LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Pliki do pobrania

Link do sesji