Informacja o LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 21 marca 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXX sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Przedstawienie dokumentacji oraz planów dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz”.
 4. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 5.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 6.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w 2023 r.
 9. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2023 rok oraz okres bieżący.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się  środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku;
  b) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu pomieszczeń biurowych pozostających w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego;
  c) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza;
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
  e) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2024;
  f) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.
 11. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
 12. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 lutego 2024 r.
 13. Zamknięcie LXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Pliki do pobrania

Link do sesji