Informacja o możliwości udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020”

Informacja o możliwości udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020”

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że na XXXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 12:30, w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (pok. 47), odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020”.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem powiatu, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Organów Powiatu (pok. 45) w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, najpóźniej do 23 czerwca 2021 r., do godz. 13:00.

Raport dostępny jest dla Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie:
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/akty/254/4970/w_sprawie_przyjecia_Raportu_o_stanie_Powiatu_Ketrzynskiego_w_roku_2020/

Zgłoszenie do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020”:
Zgłoszenie do debaty nad Raportem.docx

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie

(-) Urszula Baraniecka