Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)

Obowiązkowi rejestracji podlega:

  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Wniosek o rejestrację można złożyć w postaci elektronicznej korzystając z aplikacji Konto Interesanta dostępnej pod adresem internetowym:

https://interesant.reja24.gov.pl/login

 albo

 w postaci papierowej korzystając z formularzy znajdujących się na stronie:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

Opłaty:

– opłatę w kwocie 80 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,

– opłatę w kwocie 60 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostek zarejestrowanych na podstawie dotychczasowych przepisów,

opłatę w kwocie 15 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

Opłaty należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie:

 51 1160 2202 0000 0000 6192 5365

Terminy:

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega rejestracji ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 01.01.2022 r.

Osoby, które posiadają zarejestrowane jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji tych jednostek na nowych zasadach w niżej wymienionych terminach:

  1. w przypadku wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.08.2021 r.
  • w przypadku wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.02.2022 r.
  • w przypadku wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.02.2023 r.