Informacja o XLVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie XLVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3.Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

4.Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.

5.Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

8.Informacja o bieżącej sytuacji epidemicznej w powiecie kętrzyńskim.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku;

b) zmiany Statutu Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu;

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

e) zmian w budżecie powiatu na rok 2022;

f) udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu Kętrzyńskiego w formie dotacji celowych na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

g) rozpatrzenia ponownej skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;

h) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług.

10. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2022 r. oraz XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 marca 2022 r.

11. Zamknięcie XLVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał XLVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do sesji XLVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie