Informacja o XLVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XLVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Reszlu.
 9. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb na 2022 rok w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i innych ustaw.
 10. Roczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim za 2021 rok.
 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 r.  w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;

c) wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok;

d) zmian w budżecie powiatu na rok 2022.

13. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2022 r.

14. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Link do sesji XLVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Projekty uchwał XLVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie