Informacja o XXXIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XXXIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 23 września 2021 roku o godz. 14.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej;
  b) o uchyleniu uchwały Nr XXVIII/240/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r.
  w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim;
  c) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2030;
  d) zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  e) przekazania pisma według właściwości;
  f) przekazania pisma według właściwości;
  g) przekazania pisma według właściwości;
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
  i) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;
  j) rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi nr 3886N – ul. Elizy Orzeszkowej w Korszach.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu z 19 sierpnia 2021 r. oraz protokołu z XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z 8 września 2021 r.
 12. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, sesja odbędzie się bez udziału publiczności oraz zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na: link do sesji

Projekty Uchwał do pobrania w spawach: