Informacja o XXXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

sesja Rady

Informujemy, że 19 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie XXXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja na temat bieżącej działalności inspekcji, służb i straży na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim:
  a) Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie,
  b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,
  c) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
  b)oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
  c)o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021;
  d) utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego;
  e) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
  f) udzielenia dotacji w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie;
  g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;
  h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

10.  Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu z 24 czerwca 2021 r.

11. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem XXXVII sesji Rady Powiatu: Projekty uchwał

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, sesja odbędzie się bez udziału publiczności oraz zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na: Link