Informacja o zwołaniu LV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o zwołaniu LV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie LV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie ślubowania na radną Rady Powiatu w Kętrzynie.

3.Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

4.Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

5.Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.

6.Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

7.Interpelacje i zapytania.

8.Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany”, „Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany” w 2023 roku;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie”, „Kętrzyn – Barciany przez Karolewo”, „Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki Wielkie” w 2023 roku;

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo” w 2023 roku;

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Mażany przez Wopławki”, „Mażany – Kętrzyn przez Wopławki” w 2023 roku;

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany”, „Mołtajny – Kętrzyn przez Barciany” w 2023 roku;

f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną”, „Kętrzyn – Prosna przez Korsze”, „Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną”, „Prosna – Kętrzyn przez Korsze” w 2023 roku;

g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Srokowo przez Karolewo, Ogródki”, „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki”, „Srokowo – Kętrzyn przez Ogródki” w 2023 roku;

h) zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu
w Kętrzynie;

i) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2023 rok;

j) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2023 rok;

k) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu
w Kętrzynie na 2023 rok;

l) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2023 rok;

m) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2023 rok;

n)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

o) zmian w budżecie powiatu na rok 2022;

p) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.

10.Procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2023:
a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035 wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie opinii Komisji Rady;
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu;
g) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady, stanowiska Zarządu Powiatu;
h) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

11.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2022 r.

12.Zamknięcie LV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie