Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terytorium Europy związaną z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz realnym zagrożeniem występowaniem w/w jednostki chorobowej na terenie powiatu kętrzyńskiego, zwraca się z prośbą o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie przypadków padnięć dzikiego ptactwa, które zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków ( są to ptaki z gatunków dzikich gęsi oraz ptaki drapieżne z rzędu szponiastych).

W przypadku otrzymania zgłoszenia padłego ptaka z w/w gatunków proszę o informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie celem umożliwienia pobrania prób do badań w kierunku HPAI.

Jednocześnie informuję, że w przypadku znalezienia świeżych zwłok dzikich zwierząt mięsożernych ( lisy, jenoty) z nieuszkodzoną głową, istnieje możliwość pobrania próbek do badań monitorowanych w kierunku wścieklizny. W związku z powyższym fakt znalezienia w/w zwierząt proszę zgłaszać do lekarzy weterynarii, z którymi macie Państwo podpisane umowy celem umożliwienia pobrania próbek do badań w kierunku wścieklizny.


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie