Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego oznaczonej jako działka nr 216/1 położonej przy ul. Daszyńskiego obręb 3 miasto Kętrzyn przeznaczonej do wynajmu.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości znajduję się na: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/16047_wykaz.pdf