Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

W związku z rozpoczęciem procedury uchwalania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu w Kętrzynie zawiadamia, że przyjmuje wnioski do projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej rok 2023 oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1.