Kampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka”

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, który symbolicznie kojarzy się nam z Białą Wstążką. Jest to umowny start wielu działań w szeroko rozumianym temacie przeciwdziałania przemocy.
W tym roku w Powiecie Kętrzyńskim łączymy różne działania pod wspólnym mianownikiem i jednocześnie inicjujemy kampanię społeczną pod nazwą #PełniMocyBoPrzeciwPrzemocy – Biała Wstążka jest częścią tych działań. Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej. Biała Wstążka i jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania. Na Placu Piłsudskiego, trwała akcja informacyjna dotycząca wsparcia dla osób pokrzywdzonych w skutek przemocy w rodzinie.

Kampania "Biała Wstążka"
Kampania "Biała Wstążka"
Kampania "Biała Wstążka"
Kampania "Biała Wstążka"
Kampania "Biała Wstążka"
Kampania "Biała Wstążka"
Kampania "Biała Wstążka"