Kolejna droga w powiecie kętrzyńskim zostanie zmodernizowana

Kolejna droga w powiecie kętrzyńskim zostanie zmodernizowana

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Korszach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy wkładzie finansowym gminy Barciany.

Wartość inwestycji to 4 886 344 zł.

Zdjęcie przedstawia uczestników podpisania umowy, przedstawicieli przedsiębiorcy, wójt gminy Barciany Martę Kamińską, starostę Michała Kochanowskiego, wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego oraz członka Zarządu Powiatu Mirosława Bobrowskiego
Zdjęcie przedstawia starostę Michała Kochanowskiego i wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego.
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego.
Zdjęcie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego.
Zdjęcie przedstawia wójt gminy Barciany Martę Kamińską i radnego rady gminy Barciany.
Zdjęcie przedstawia radnego rady gminy z Barcian, wójt gminy Barciany Martę Kamińską, wykonawcę, starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego i członka Zarządu Powiatu Mirosława Bobrowskiego.