Kolejna inwestycja drogowo – mostowa powstanie na terenie gminy Korsze.

Kolejna inwestycja drogowo – mostowa powstanie na terenie gminy Korsze.

Wczoraj podczas obrad Zarządu Powiatu starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „Dromo” umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1567N w miejscowości Prosna na rzece Guber”.

Przebudowa mostu w miejscowości Prosna na rzece Guber  nastąpi ze względu na zły stan techniczny pomostu drewnianego i niewystarczającą nośność obiektu.

Inwestycja będzie polegała na całkowitej rozbiórce drewnianego pomostu, przęseł stalowych, w formie kratownic oraz częściowej rozbiórce górnej części kamiennych filarów i przyczółków.  Schematem statycznym nowego mostu będzie dwuprzęsłowa belka ciągła składająca się z 4 szt. belek stalowych. Ustój niosący będzie się składał z dźwigarów stalowych zespolonych z kompozytową płytą pomostu w formie prefabrykatów. W przekroju poprzecznym prefabrykaty będą zawierały jezdnie o szerokości 4,0 m  prawostronny chodnik o szerokości 1,50 m zabezpieczony balustradą oraz lewostronną opaskę bezpieczeństwa o szerokości 0,75 m. Na odcinkach ok 35,0 m przed i ok 48,6 m za mostem zostaną przebudowane dojazdy o nawierzchni bitumicznej.

Na ten projekt otrzymaliśmy ponad 2 133 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej 2021.

Zdjęcie przedstawia członków Zarządu Rady Powiatu w Kętrzynie wicestarostę Lewandowskiego członka Alinę Janiszewską starostę Michała Kochanowskiego i członka Olgę Wanago
zdjęcie przedstawia umowę