Kolejna inwestycja oświatowo – sportowa w powiecie kętrzyńskim.

Kolejna inwestycja oświatowo – sportowa w powiecie kętrzyńskim.

Starosta Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski w obecności przewodniczącej Rady Powiatu Kętrzyńskiego Urszuli Baranieckiej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”.

Przedsięwzięcie jest finansowane z rekordowej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wynosi 990 000 zł.

„Nasze placówki są synonimem jakości nauczania, dobrego wyposażenia, a ostatnio wielu działań, które poprawiają stan szkolnej infrastruktury technicznej. Przedstawiana oferta musi kompleksowo odpowiadać na oczekiwania młodzieży. Wszystkich absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do powiatu kętrzyńskiego” – powiedział starosta kętrzyński Michał Kochanowski.

Projekt remontu zakłada m.in. prace budowlane, wymianę parkietu, konserwację poszycia dachowego, remont elewacji oraz prace sanitarne i elektryczne. Planowany termin zakończenia inwestycji to jesień 2021 roku.

Zdjęcie przedstawia starostę Michała Kochanowskiego, wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego, Przewodniczącą Rady Urszulę Baraniecką i wykonawcę inwestycji.
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego i wykonawcę inwestycji.
Zdjęcie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego.
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego.
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Urszulę Baraniecką.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie przedstawia umowę.