Komunikat dotyczący planowanych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 20

Komunikat dotyczący planowanych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 20

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie  informuję, że w dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 20.

Jednym z elementów ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Incydent dotyczący ostrzegania i alarmowania ludności odbędzie się w pierwszym dniu ćwiczeń tj. 6 października w godzinach od 8:00 do 10:00.

Podczas ćwiczeń, na trasie przelotu samolotu (na zagrożonym obszarze kraju), uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.