KONKURS !!

KONKURS !!

Zapraszamy do udziału w Konkursie na opracowanie projektu graficznego LOGO Powiatu Kętrzyńskiego.
Celem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Powiatu Kętrzyńskiego w postaci LOGO, zawierającego znak graficzny oraz nazwę Powiat Kętrzyński, jak najpełniej określającego charakter powiatu, jako region turystycznego o walorach przyrodniczych, jak również regionu o tradycjach kulturowych. Za najlepszy projekt zostanie przyznana nagroda w wysokości 1.000 zł netto.

Więcej informacji: