Konsultacje powiatowo – gminne z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów

Konsultacje powiatowo – gminne z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów

W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyły się kolejne konsultacje powiatowo – gminne z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów. Starosta Michał Kochanowski omówił plan działań powiatu kętrzyńskiego na najbliższe miesiące. Najważniejsze punkty spotkania:

1. Przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej w kontekście strategii gminnych i powiatowej.

2. Projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

3. Środki z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych.

4. Zasady uzgadniania transportu autobusowego w powiecie kętrzyńskim.

5. Inwestycje drogowe na obszarze gmin powiatu kętrzyńskiego.

6. Odpłatność gmin za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Współpraca samorządowa jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności wszystkich jednostek. Dziękujemy za kolejne rozmowy, które na stałe wpisały się w kalendarz wzajemnych działań.