Kontakt w sprawie Karty Seniora

Informacji na temat Karty Seniora 60+ Powiatu Kętrzyńskiego udzielą Państwu pracownicy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie: Aneta Groma
 
Numer telefonu: 89 751 17 49