Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Minister Obrony Narodowej ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W 2024 r. przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, stawić się będzie musiało ok. 230 tys. osób. To podobna liczba jak w 2023 r.

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie; ul. Poznańska 21; 11-400 Kętrzyn.
Termin –  18 marca – 9 kwietnia 2024 r.
Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w godz. 07:00 – 15:00.

 • Gmina Miejska Kętrzyn: 18 – 25.03.2024 r.
 • Gmina Korsze: 25 – 27.03.2024 r.
 • Gmina Reszel: 27 – 29.03.2024 r.
 • Gmina Barciany: 29.03.2024 r. i 02.04.2024 r.
 • Gmina Srokowo: 02 – 03.04.2024 r.
 • Gmina Kętrzyn: 03 – 05.04.2024 r.
 • Kobiety: 08.04.2024 r.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną,  w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
 • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się