LIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

LIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

17 listopada br. odbyła się LIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Podczas obrad radni zapoznali się z bieżąca sytuacją oświaty w Powiecie Kętrzyńskim. Samorządowcy przyjęli wiele uchwał m.in. w sprawie przyjęcia „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025” oraz „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
Rada podjęła stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu.

Zdjęcie przedstawia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotra Węglarskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Rady Powiatu w Ketrzynie: Tytmana, Wanago, Podgórskiego oraz dyrektora Szpitala Glinkę oraz  mieszkańca Kętrzyna
Zdjęcie przedstawia radnych Ryszarda Kawczyńskiego i Leszka Szewczuka