LVI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

LVI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

26 stycznia br. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu w Kętrzynie.

Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r. oraz dokonali zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Zmiany finansowe pozwolą m.in. na realizację projektu „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kętrzynie pozyskało na ten cel ponad 250 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dodatkowo Rada Powiatu w Kętrzynie poparła apel Stowarzyszenia „Aktywne Mazury” skierowany do Ministerstwa Infrastruktury. Petycja dotyczy uruchomienia komunikacji zastępczej na czas remontu linii kolejowej Ełk ‐ Korsze.

Zdjęcie przedstawia posiedzenie Rady Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia posiedzenie Rady Powiatu w Kętrzynie