LVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

LVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

23 lutego br. odbyła się LVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie.

Podczas obrad  radni zapoznali się informacją na temat funkcjonowania Powiatowych Domów Dziecka w Kętrzynie i Reszlu  oraz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie za rok 2022.

Podejmowane uchwały dotyczyły m.in. udzieleniu pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap I”; zmian w budżecie powiatu na rok 2023, a także zmian w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego.

Zdjęcie przedstawia radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia Urszulę Baraniecką Przewodniczącą rady Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia radnych Rady Powiatu w Kętrzynie