LVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

LVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

23 marca br. odbyła się LVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie.

Podczas obrad radni wysłuchali informacji o bieżącej sytuacji epidemicznej w  powiecie kętrzyńskim. Podejmowane uchwały dotyczyły m.in.  realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku oraz zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Zdjęcie przedstawia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Olenkowicza i przewodniczącą Urszulę Baraniecką
Zdjęcie przedstawia radnych Olgę Wanago i Jarosława Podgórskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Ryszarda Kawczyńskiego i Mirosława Bobrowskiego
Zdjęcie przedstawia radcę prawnego Ewelinę Łukaszewicz, sekretarz Powiatu Joannę Mazurowską oraz skarbnika Powiatu Bogusława Lichockiego
Zdjęcie przedstawia radnych: Ryszarda Kawczyńskiego, Mirosława Bobrowskiego, Leszka Szewczuka, Łukasza Wiśniewskiego, Bartosza Walewskiego, Ewę Wronisz i Lecha Ryndzionka