LXIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

LXIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Dziś 26 września odbyła się LXIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Porządek obrad obejmował m.in. informacje na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz informacje na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.