Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – z tej okazji dzieci z pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie podczas Komisji Zdrowia przypięły jej członkom oraz staroście Kętrzyńskiemu Michałowi Kochanowskiemu białą wstążkę, Tym akcentem rozpoczęto obchody szesnastu Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie będą prowadzone różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji. W szesnastodniowe obchody wchodzi między innymi Światowy Dzień Aids i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na 10 grudnia przypada zaś kulminacyjne wydarzenie, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.