Milionowe inwestycje w powiecie kętrzyńskim

Milionowe inwestycje w powiecie kętrzyńskim

Dzisiaj w Nidzicy Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach Programu wszystkie samorządy z powiatu kętrzyńskiego otrzymały dofinansowanie na ponad 54 miliony złotych. 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymały:

  • Powiat Kętrzyński: 13 775 000,00 zł;
  • Gmina Kętrzyn: 9 582 000,00 zł;
  • Gmina Miejska Kętrzyn: 8 450 000,00 zł;
  • Gmina Reszel: 7 932 340,00;
  • Gmina Korsze: 5 225 000,00 zł.
  • Gmina Barciany: 4 655 000,00 zł;
  • Gmina Srokowo: 4 500 000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

– budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych;

– budowę sieci wodno- kanalizacyjnej;

– modernizację budynku szkoły.

Powiat kętrzyński w ramach ogłoszonego naboru otrzymał dofinansowanie na:

  • Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn, przewidywana wartość inwestycji to 9.500.000,00 w tym wsparcie finansowe 9.025.000,00 złotych;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny-Święty Kamień, przewidywana wartość inwestycji to 5.000.000,00 w tym wsparcie finansowe to 4.750.000,00 złotych.
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn