Nowy Mur przy ul. Jagiełły

Nowy Mur przy ul. Jagiełły

Dnia 2 października 2018 r. odebrano zakończenie inwestycji „Rozbiórka i budowa muru oporowego na ulicy Jagiełły w Kętrzynie”. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 119 tys. zł., który pokryto w całości z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego.