Nowy samochód osobowy do nauki  jazdy  dla PCE w Kętrzynie

Nowy samochód osobowy do nauki jazdy dla PCE w Kętrzynie

Projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE w Kętrzynie” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Szczególnie ważne jest  zapewnienie funkcjonalnej struktury dydaktycznej spełniającej wysokie standardy. Doposażenie w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki zawodu podniesie jakość i atrakcyjność nauczania oraz zachęci młodzież z Kętrzyna i regionu do kontynuowania nauki w branżach proponowanych przez PCE w Kętrzynie.

W ramach projektu został zakupiony samochód do nauki jazdy kategorii B, który w dniu dzisiejszym został przekazany przez Wicestarostę Powiatu Kętrzyńskiego Łukasza Wiśniewskiego na ręce Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego  Marka Moszyka oraz młodzieży zgromadzonej w Centrum Kształcenia Praktycznego. W następnej kolejności do  placówki trafią pomoce dydaktyczne min. stanowisko demonstracyjne przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika, działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych oraz budowy i funkcjonowania systemu komfortu czyli np. klimatyzacji.  W następnym roku środki z projektu zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych elektronarzędzi np. spawarek, plazm do cięcia, pił taśmowych, centr obróbczych CNC, mebli warsztatowych z pełnym wyposażeniem narzędziowym oraz sprzęt komputerowy.