Ogłoszenie o możliwości udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019”

Ogłoszenie o możliwości udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019”

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że podczas XXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 1230 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019”.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem powiatu, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Organów Powiatu (pok. 45) w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r., do godz. 1400.

Raport dostępny jest dla Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/akty/254/4527/w_sprawie_przyjecia_Raportu_o_stanie_Powiatu_Ketrzynskiego_w_roku_2019/

Zgłoszenie do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019”:

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie

(-) Urszula Baraniecka