Ogłoszenie o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528), w związku z § 3 Uchwały Nr LII/253/02 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje mieszkańców powiatu kętrzyńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do 2030 roku”. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie: 26 maja 2022 r. – 17 czerwca 2022 r.

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach zostanie umieszczona:

 1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl;
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.bip.starostwo.ketrzyn.pl, w zakładce: Konsultacje społeczne;
 3. zamieszczenie informacji w prasie lokalnej;
 4. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Uwagi i opinie można będzie składać do dnia 17 czerwca 2022 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.bip.starostwo.ketrzyn.pl – zakładka Konsultacje społeczne lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w jednym z wymienionych niżej sposobów:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl;
 2. faxem: 89 751 24 01;
 3. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1,
  11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne”;
 4. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1,
  11-400 Kętrzyn, pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy urzędu.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem, a osobą koordynującą powstanie dokumentu – Agata Kowalska-Skórka, e-mail: Agata.Kowalska-Skorka@starostwo.ketrzyn.pl.