Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Reszlu przy ul. Ignacego Krasickiego, oznaczona na mapie
i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel, jako działka nr 83 o pow. 0,2139 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27 m2 oraz działka nr 84/1 o pow. 0,8603 ha – zabudowana budynkiem byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Reszlu (była szkoła i internat) o pow. użytkowej 4037 m2 i o pow. zabudowy 1181 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 96 m2 i dwoma budynkami garażowymi o łącznej pow. zabudowy 163 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00008012/2.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI  –  988 050 ZŁ           WADIUM  –  99 800 ZŁ

Cena nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/1, wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w drodze przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena działki nr 84/1 stanowi 98 % ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości, zaś cena działki nr 83 stanowi 2 % ceny wywoławczej. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 20 stycznia 2022 r. włącznie.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem 89 751 17 35 lub na stronie internetowej https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18637_ogloszenie_III_przetarg_-Reszel_-BIP.pdf.  Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10074/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego   w Kętrzynie.

Zdjęcie przedstawia mapkę Reszla z zaznaczoną nieruchomością do przetargu.