Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu oznaczonej jako działki
nr: 83 i 84/1 położonych w obrębie 2 miasto Reszel.