Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W okresie 21-27 października 2019 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, pracy i kariery. W dniu 21 października 2019 r. w ramach tegorocznego O T K przebiegającego pod hasłem :”Wielokulturowość  kapitałem przyszłości” w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie odbyło się spotkanie młodzieży klas II i III Technikum z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. Tematem warsztatów było: „Poznasz mnie a zrozumiesz”, zaś celem kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury. Prowadzące spotkanie Pani Dorota Broniszewska i Elżbieta Rypina ukazały wielokulturowości w kontekście zainteresowania i lepszego zrozumienia „inności” drugiego człowieka i traktowania tego zjawiska nie jako zagrożenia, lecz jako niezbędnego warunku konstruktywnego dialogu. Zainspirowały tym samym młodzież do głębszych refleksji nad zmianami we współczesnej kulturowości, wynikającymi nie tylko z obecności różnych grup etnicznych w ich otoczeniu. Zwróciły też uwagę, że istniejące różnice kulturowe pomiędzy starszymi a młodymi pokoleniami wpływają na postrzeganie granic i rozumienie wielokulturowości w innym świetle. Młodzi ludzie, którzy wyrośli w świecie cyfrowym, mający inne wartości, często w odmienny sposób patrzą na świat, a odległość czy znajomość języka, nie są przeszkodą w komunikacji. Spotkania takie jak to pozwalają na tworzenie relacji opartych na zrozumieniu i tolerancji, pokazują różnorodność kulturową na Warmii i Mazurach, sprawiają, że ciekawość tego, co inne, odmienne, różnorodne przyciąga, a nie odpycha.

Tekst: Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy