OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE!

OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamieścił OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE

UOKiK ostrzega przed działalnością przedsiębiorcy CL Singapore Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że zachodzi szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca CL Singapore Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze, dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki finansowe dla szerokiego kręgu konsumentów.

Przedsiębiorca poprzez założenie, prowadzenie i propagowanie sieci niezależnych przedstawicieli zwanej NetLeaders wynagradzanych w oparciu o opracowany tzw. Plan Wynagrodzeń NetLeaders założył, prowadzi i propaguje system promocyjny typy piramida, o którym mowa w art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070), który to system uzależnia wynagrodzenie lub inne korzyści materialne otrzymywane przez jego uczestników przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do tego systemu, a nie od sprzedaży produktów.

Spółka oferuje produkty tzw. Licencje, których cena wynosi od 100 euro do ponad 25.000 euro. W zamian za opłatę za Licencję licencjobiorca otrzymuje jednostki rozliczeniowe tzw. cykle, którymi może płacić za usługi oferowane przez sprzedawcę Licencji aktualnie nie ma jednak możliwości dokonywania płatności cyklami a większość usług (rzekomo dostępnych dla użytkowników/licencjobiorców) jest dopiero w fazie planów lub testów.

Za określoną wpłatę pieniędzy, tytułem zakupu Licencji, nabywcy nie otrzymują więc praktycznie żadnych produktów w postaci istniejących w wymiarze materialnym towarów, rzeczywiście świadczonych usług, lub konkretnych wartości niematerialnych.

Działanie to może zagrażać interesom majątkowym szerokiego grona konsumentów, którzy zachęceni obietnicą korzyści nie tylko przystąpią do systemu i przeznaczą swoje środki finansowe na zakup jednej z oferowanych przez przedsiębiorcę Licencji, ale także zaoferują innym konsumentom nabycie Licencji i przystąpienie do systemu.

Treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.uokik.gov.pl