„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”- zapraszamy do udziału w konkursie

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”- zapraszamy do udziału w konkursie

      Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości: I Nagroda – 5.000 zł, II Nagroda – 3.000 zł, III Nagroda 2.000 zł Termin składania prac: 30 06.2019r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Zapraszamy do udziału w konkursie!