Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Podczas pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji , które odbyło się 28 października br., dokonano wyboru Przewodniczącego – Dorota Siwicka, Wiceprzewodniczącego – Jarosław Pieniak i Sekretarza – Ewa Chudzik.

Otwarcia posiedzenia i uroczystego powitania zebranych członków rady, dokonał Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, który wręczył wszystkim Akty powołania na kadencję 2019-2022.

Pełen skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, powołanej na podstawie Uchwały Nr 328/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 października 2019 r., przedstawia się następująco:

1. Dorota Siwicka – Przewodnicząca,

2. Jarosław Pieniak – Wiceprzewodniczący,

3. Ewa Chudzik – Sekretarz,

4. Bogumiła Bzdera,

5. Alicja Kamińska,

6. Olga Halina Wanago,

7. Andrzej Lewandowski,

8. Robert Połubiński.