Podpisana umowa na remont pływalni krytej przy ulicy Poznańskiej.

Podpisana umowa na remont pływalni krytej przy ulicy Poznańskiej.

W Powiatowym Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 21, została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Remont Zaplecza Sanitarno – Szatniowego i Schodów Zewnętrznych Pływalni Krytej. Dokumenty zostały podpisane przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka, Wicestarostę  Łukasza Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu–Anny Krystyny Kulickiej. Wykonawcą przedmiotu umowy jest Firma Usługowo – Handlowa Piotr Makaryk z siedzibą : ul. Jana Kasprowicza 2 D, 11-400 Kętrzyn. Przedmiot umowy obejmuje: Remont pomieszczeń szatni, sanitariatów i widowni zaplecza krytej pływalni. Zostaną również wyremontowane schody zewnętrzne, zostanie przebudowana instalacja elektryczna pomieszczeń, instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody oraz instalacja kanalizacyjna.Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace remontowe do dnia 20 grudnia 2018 r. Wartość inwestycji, to nieco ponad 236 tys. zł.