Podpisano dwie umowy inwestycyjne

Podpisano dwie umowy inwestycyjne

Informujemy, że zostały podpisane dwie umowy inwestycyjne:

1.Umowa dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel – Mnichowo w km 0+662 koło miejscowości Reszel na rzece Sajna”. Projekt inwestycyjny będzie realizowana przez Wykonawcę : Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe z siedzibą: ul. Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn. Koszt inwestycji brutto: 359.253,60 zł z czego zadanie otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 50% kosztów zadania. Termin wykonania: do dnia 29 października 2019 r.2.

2. Umowa dotyczy Zadania pn. „Przebudowa i remont budynku Internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”. Projekt inwestycyjny będzie realizowany przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik ul. Słoneczna 2/4, 11-430 Korsze. Wartość inwestycji brutto: 4.478.228,55 zł. Termin rozpoczęcia: lipiec 2019 r., natomiast zakończenie planowane do 31 maja 2020 r.