Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze

Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku wybuchu butli z gazem, który miał miejsce dnia 12 stycznia, w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kiemławki Wielkie. Pożar strawił dorobek całego życia rodziny. W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej. Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 7, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.

Osoba do kontaktu – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach – Maria Pyrcz telefon: 89 753 11 87 lub 607 570 321.

Tekst: Anna Tereszko