Porządek I sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek I sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

          Porządek I sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
22 listopada 2018 roku (czwartek), godz. 14.00
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym Radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Kętrzyńskiego.