Porządek II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie 2018roku

Porządek II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie 2018roku

Porządek II sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
29 listopada 2018 roku (czwartek), godz. 13:00
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie.
8. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania oraz ustalenia składu osobowego komisji stałej Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie;
b) powołania oraz ustalenia składu osobowego komisji stałej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie;
c) powołania oraz ustalenia składu osobowego komisji stałej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;
d) powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie;
e) powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Kętrzynie.
10. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu z 22 listopada 2018 r.
11. Zamknięcie II sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.