Porządek IX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek IX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek IX sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       22 maja 2019 roku (środa), godz. 14.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1 

  1. Otwarcie IX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Informacja na temat funkcjonowania:

a) Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

b) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.  

7.Analiza utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów.

8. Informacja na temat działalności:

a) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;

b) Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

9. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.          

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

c) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok.

12. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 r.

13. Zamknięcie IX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.