Porządek LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek LXIX sesji
Rady Powiatu w Kętrzynie
26 września 2018 roku (środa), godz. 12:00
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
7. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
8. Informacja o pracy Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Barciany;
b) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
c) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg (ulic) położonych w Reszlu o numerach: nr 3903N ul. Michała Kajki, nr 3916N ul. Feliksa Nowowiejskiego, nr 3917N ul. Okręg;
d) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg (ulic) położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn o numerach:
3801N ul. Adama Asnyka , 3802N ul. Władysława Broniewskiego, 3804N ul. Bolesława Chrobrego, 3805N ul. Cukrownicza, 3806N ul. Marii Curie Skłodowskiej, 3810N ul. Dworcowa, 3812N ul. Władysława Jagiełły, 3813N ul. Michała Kajki, 3814N ul. Jana Kasprowicza, 3815N ul. Kasztanowa, 3816N ul. Kaszubska, 3817N, ul. Hugo Kołłątaja, 3818N ul. Kołobrzeska, 3820N ul. Tadeusza Kościuszki, 3821N ul. Ignacego Kraszewskiego, 3823N ul. Kwiatowa, 3824N ul. Jerzego Lanca, 3826N ul. Bolesława Limanowskiego, 3827N ul. Bogumiła Linki, 3837N ul. Obrońców Westerplatte, część drogi powiatowej nr 3838N ul. Ogrodowa, 3840N ul. Władysława Orkana, 3842N ul. Ludwika Osińskiego, 3843N ul. Seweryna Pieniężnego, 3849N ul. Pomorska, 3852N ul. Macieja Rataja, 3854N ul. Władysława Reymonta, 3859N ul. Henryka Sienkiewicza, 3861N ul. Słoneczna, 3865N ul. Szkolna, 3866N ul. Szpitalna, 3867N ul. Targowa, 3869N ul. Wiejska, 3872N ul. Wilcza, 3874N ul. Willowa, 3876N ul. Stanisława Wyspiańskiego, 3877N ul. Zamkowa, 3878N ul. Zbożowa, 3880N ul. Zjazdowa, 3881N ul. Stefana Żeromskiego;
e) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034;
f) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
14. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu z 29 sierpnia 2018 r.
15. Zamknięcie LXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.