Porządek VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

25 kwietnia 2019 roku (czwartek), godz. 14.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi
  w roku 2018.
 7. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z realizacji zadań w 2018 roku.
 8. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 9. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.          
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

b) zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

c) zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

e) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;

f) odwołania skarbnika powiatu;

g) powołania skarbnika powiatu.

11. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu z 20 marca 2019 r.

12. Zamknięcie VIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.